KVKK – Aydınlatma Metni

İyi Yaşa tarafından

Tarafıma sunulan Gizlilik Politikası ile 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) ve Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik’in ilgili hükümleri kapsamında, İyi Yaşa’nın sunduğu hizmetlerin niteliği gereği, toplanan bilgilerin toplanması ve işlemlerin yerine getirilmesi, Üye’lere hizmetlerin sunulması için, özel nitelikli olanlar dahil tüm kişisel verilerin Gizlilik Politikası’nda belirlenen ilkeler ve yasal düzenlemelere uygun şekilde ve sürede saklandığını bildiğimi ve hizmetlerin yerine getirilmesi, başvuruların yapılması, Üye taleplerinin karşılanması ve Üyelere karşı doğan hak ile yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, özel nitelikli kişisel verilerimin de dahil olmak üzere kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve veri işleyenler ve/veya 3.kişiler ile paylaşılmasına, bunların gereken süre boyunca saklanmasına hiçbir koşul olmaksızın açık rıza gösterdiğimi, İyi Yaşa’nın üyelere sunduğu hizmetleri yerine getirilebilmesi için, edinilen özel niteliği haiz olanlar dahil tüm kişisel verilerimi, Gizlilik Politikası’nda belirlenen ilkeler ve yasal düzenlemelere uygun şekilde ve sürede kaydedilmesine, saklanmasına ve işlenmesine hiçbir koşul olmaksızın açık rıza gösterdiğimi, tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, işbu metni ve Gizlilik Politikası’nı okuduğumu ve anladığımı, beyan kabul ve taahhüt ederim.

Kabul ediyorum.


Fitnessdan yogaya, meditasyondan farkındalığa alanında en iyi eğitmenlerin buluştuğu İyi Yaşa’ya hemen üye ol!

İyi Yaşa Bülten

İndirimlerden ve yeniliklerden haberdar olmak için bültenimize abone ol!